top of page

HVEM VI ER

Build Church Africa er en trosbasert organisasjon som ble startet i 2022 som en NGO for den nye apostoliske kirke i kyangwali Uganda av diakon Bienvenu Byamungu som ble tvunget til å flykte fra hjemlandet i 1996 da han var bare 6 år gammel, og krysset grensen til Uganda hvor han ble til han var bosatt i Europa, Norge i oktober 2019.

I sin lignelse om den barmhjertige samaritan gjorde Jesus Kristus det veldig klart: Å hjelpe de som trenger det er et bud fra evangeliet og dermed et grunnleggende krav for kristen etikk. Dette er et kall rettet til enhver troende og til Kirken som helhet.

bottom of page