top of page

UTDELING AV BIBLER, SANGBØKER OG MUSIKKINSTRUMENTER

Hjelp flyktninger å få tilgang til Guds Ord og annet kristent materiale som trengs for å bygge sin tro.

Sang er et universelt språk som berører sjelen og som sådan også kan tjene til å forkynne evangeliet. Den uttrykker lovprisning og takk til Gud og understreker tilbedelsens verdighet og hellighet. Vi vet at Bibelen er Guds Ord. I den får vi kommandoer om hvordan vi skal herliggjøre Gud og bli hans disipler.


De fleste kirker og kristne flyktninger mangler denne typen materiale fordi de lever av kun $6 USD mottatt fra World Food Program som månedlig matbudsjett og over 80% av befolkningen i Uganda lever i fattigdom

Vi ønsker å nå ut til og spre Guds evangelium til flyktningleire og vanskeligstilte samfunn i Uganda, lære dem å være Kristi disipler og styrke dem til å fortsette å være disipler i deres lokalsamfunn. Dette oppnår vi gjennom utdeling av bibler, kristne sangbøker og kirkemusikkinstrument.

Alle bøker som distribueres er på lokale Uganda-språk som brukes av lokale kirker, nemlig; Engelsk, Swahili, Luganda og kinyabwisha.

Når du donerer kristne bøker, bibler og annet materiale, gir du ressurser som hjelper flyktninger til å vokse sin tro.

Hva donasjonen din kan gjøre:

Med $4 kan vi trykke en kristen sangbok, vårt mål er å trykke over 10 000 sangbøker som skal distribueres til 50 kirker.
Med $30 kan vi kjøpe ny bibel, vårt mål er over 100 bibler.
Med $ 350 kan vi kjøpe et musikksystem som kommer med to mikrofoner 🎤.
Med $400 kan vi kjøpe piano for å støtte kormedlemmer under og etter gudstjenesten.
Med $100 kan kjøpe ny sykkel, vi ønsker å dele ut 5 sykler per kirke for å hjelpe kirkeledere med å spre Guds ord i lokalsamfunnene deres.

bottom of page