top of page

Hjelp oss å mate sultne flyktninger og marginaliserte samfunn i Uganda

Når foreldre lever i fattigdom, lider barna deres. Uten en inntektskilde er de ikke i stand til å gi viktig mat, medisiner, tøy og betale skolepenger.

Familier vet ikke hvor deres neste måltid kommer fra og tar på seg stor gjeld, selger ut det de kan, eller sender barna på jobb eller gifter bort døtrene før de er 18 år gamle.

Den som har to skjorter, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme» (Luk 3:11).

Den troende som uselvisk gir til de fattige vil bli velsignet av Gud. «Den som er god mot de fattige, låner til Herren, / og han skal lønne ham for det han har gjort» (Ordspråkene 19:17).

bottom of page